Produktionsteknik

7,5 hp

Kursen ska ge kunskap och förståelse i produktionsteknik liksom kännedom om grundläggande metoder och verktyg för att lösa och ständigt förbättra produktionstekniska problem.

Produktionsteknik är under stark utveckling och är en viktig del i tillverkande företags förmåga att konkurrera på en global marknad. I kursen tar vi upp olika aspekter på produktionssystem som filosofin bakom Lean Production och olika Lean-verktyg. Principer för olika produktionssystem tas upp liksom moderna koncept som Industri 4.0, robotisering och automatisering är en viktig del i dagens produktion. I kursen behandlas även flöde i produktionssystem och hur detta kan modelleras och simuleras genom simuleringsverktyg som SIMIO.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M