Projektledning och teknisk kommunikation

7,5 hp

Ökad komplexitet och hög förändringstakt är faktorer som är verklighet i såväl privat som offentlig verksamhet. Detta har lett till att ett projektorienterat arbetssätt har blivit vardag för många. Kursen introducerar studenten till ett projektorienterat arbetssätt med fokus på utredningsarbete inom det egna yrksområdet. Som en viktig del i kursen ingår att i grupp planera, genomföra och presentera en egen mindre undersökning.

Kontakt­person

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken