Psykolingvistik och experimentplanering

15 hp

Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om modern psykolingvistisk teori och metod, med anknytning till aktuell kognitions¬och neurovetenskaplig forskning. Inom kursen behandlas perception och förståelse av talat och skrivet språk, produktion av talat språk, ordförråd och mental representation av begrepp, och barns språkutveckling. Inom kursen studeras de faktorer och processer som är involverade i språkförståelse, språkproduktion, och barns och vuxnas inlärning av ett första¬och ett andraspråk. Kursen behandlar också hur psykolingvistiska forskningsfrågor formuleras och besvaras genom experimentella metoder.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar