Psykolingvistik och experimentplanering

15 hp

Vår språkförmåga är något av det mest centrala i den mänskliga kognitionen. Språk gör att vi kan kommunicera med varandra, samla kunskap och strukturera våra tankar. För att kunna förstå språkets komplexitet måste vi bryta ned våra färdigheter i mindre byggstenar. De här byggstenarna utgörs av de kunskaper vi tillägnar oss om ett språk när vi växer upp, men också den kunskapen vi har om ett andra (eller tredje, eller fjärde) språk. Vi tillägnar oss kunskap om språkets ljud, ords betydelser och dess syntaktiska särdrag (se kurs 4en016 för mer om syntax). Språket innefattar också de processer som används för att plocka fram information om tex betydelse, för att bygga större strukturer genom att kombinera mindre delar, som ord till fraser och meningar, eller för att förstå meningar och diskurser. Inom psykolingvistiken undersöker vi vad den här kunskapen består av, hur den är strukturerad och hur barn tillägnar sig den, både för ett och flera språk.

Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om modern psykolingvistisk teori och metod, med anknytning till aktuell kognitions- och neurovetenskaplig forskning. Inom kursen studeras de faktorer och processer som bidrar till förmågan att förstå och använda ett språk, och barns och vuxnas inlärning av ett förstaspråk och av ett andraspråk. Kursen behandlar också ett stort antal experimentella metoder och hur psykolingvistiska forskningsfrågor formuleras och besvaras genom dessa metoder.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans