Psykolingvistik och experimentplanering

15 hp

Vår språkförmåga är något av det mest centrala i den mänskliga kognitionen. Språk gör att vi kan kommunicera med varandra, samla kunskap och strukturera våra tankar. För att kunna förstå språkets komplexitet måste vi bryta ned våra färdigheter i mindre byggstenar. De här byggstenarna utgörs av de kunskaper vi tillägnar oss om ett språk när vi växer upp, men också den kunskapen vi har om ett andra (eller tredje, eller fjärde) språk. Vi tillägnar oss kunskap om språkets ljud, ords betydelser och dess syntaktiska särdrag (se kurs 4en016 för mer om syntax). Språket innefattar också de processer som används för att plocka fram information om tex betydelse, för att bygga större strukturer genom att kombinera mindre delar, som ord till fraser och meningar, eller för att förstå meningar och diskurser. Inom psykolingvistiken undersöker vi vad den här kunskapen består av, hur den är strukturerad och hur barn tillägnar sig den, både för ett och flera språk.

Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om modern psykolingvistisk teori och metod, med anknytning till aktuell kognitions- och neurovetenskaplig forskning. Inom kursen studeras de faktorer och processer som bidrar till förmågan att förstå och använda ett språk, och barns och vuxnas inlärning av ett förstaspråk och av ett andraspråk. Kursen behandlar också ett stort antal experimentella metoder och hur psykolingvistiska forskningsfrågor formuleras och besvaras genom dessa metoder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M