Psykolingvistik och experimentplanering

15 hp

Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om modern psykolingvistisk teori och metod, med anknytning till aktuell kognitions¬och neurovetenskaplig forskning. Inom kursen behandlas perception och förståelse av talat och skrivet språk, produktion av talat språk, ordförråd och mental representation av begrepp, och barns språkutveckling. Inom kursen studeras de faktorer och processer som är involverade i språkförståelse, språkproduktion, och barns och vuxnas inlärning av ett första¬och ett andraspråk. Kursen behandlar också hur psykolingvistiska forskningsfrågor formuleras och besvaras genom experimentella metoder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M