Psykosocial utveckling

10 hp

Kursen behandlar värdepedagogiska frågor och psykosociala perspektiv på lärande, hälsa och utveckling ur specialpedagogiska perspektiv. I kursen tas även frågor om mobbning, kränkande behandling och likabehandling upp. Kursen är en valbar kurs i speciallärarutbildningen och kan nu läsas som fristående av övriga lärare.

Studierna bedrivs på sextiosju procents fart där i regel torsdag-fredag varannan vecka är förlagda till Campus Växjö.

Kursen ges beroende på antal deltagare.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken