Public Management

7,5 hp

Kursen handlar om organisering i och kontroll av offentlig verksamhet med en särskild fokus på skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och privat näringsliv. På kursen tas bland annat teorier om offentlig verksamhet upp. Vidare behandlas kontrollmekanismer i offentlig verksamhet och dess effekter. Slutligen diskuteras utvecklingstendenser i samt problem och utmaningar med offentlig verksamhet. Kursen innehåller tillämpningar där studenterna skall identifiera och analysera dilemman som uppstår i praktiken i offentlig verksamhet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M