Public Management

7,5 hp

Kursen handlar om organisering i och kontroll av offentlig verksamhet med en särskild fokus på skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och privat näringsliv. På kursen tas bland annat teorier om offentlig verksamhet upp. Vidare behandlas kontrollmekanismer i offentlig verksamhet och dess effekter. Slutligen diskuteras utvecklingstendenser i samt problem och utmaningar med offentlig verksamhet. Kursen innehåller tillämpningar där studenterna skall identifiera och analysera dilemman som uppstår i praktiken i offentlig verksamhet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken