Public Management

7,5 hp

Kursen handlar om organisering i och kontroll av offentlig verksamhet med en särskild fokus på skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och privat näringsliv. På kursen tas bland annat teorier om offentlig verksamhet upp. Vidare behandlas kontrollmekanismer i offentlig verksamhet och dess effekter. Slutligen diskuteras utvecklingstendenser i samt problem och utmaningar med offentlig verksamhet. Kursen innehåller tillämpningar där studenterna skall identifiera och analysera dilemman som uppstår i praktiken i offentlig verksamhet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken