Publicera på webben

7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grundläggande publicering på webben baserat på moderna sidbeskrivningsspråk. Målet är att du som student ska kunna skapa webbsidor innehållande text, bild, ljud och video anpassade efter syfte, budskap och målgrupp.

Kursen behandlar på grundläggande nivå momenten skapa webbsidor, skrivande för webben, typografi, anpassning och publicering av medieinnehåll samt en orientering om för området gällande lagstiftning.

Kursen förutsätter att du har god dator- och internetvana.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans