Rättsvetenskap, examensarbete (kandidat)

15 hp

Kursen innebär fördjupande studier i Europa-, handels- eller arbetsrätt. Målet för kursen är att utveckla förmågan att ställa rättsvetenskapliga frågor till forskningsfältet innom Europa när det gäller handel och/eller arbetsliv. Under kursen ska du formulera, behandla och analysera ett forskningsproblem ur ett rättsvetenskapligt perspektiv genom att självständigt författa ett examensarbete. Examensarbetet ska läggas fram och försvaras vid ett examensarbetesseminarium.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M i Växjö