Reglerteknik fortsättningskurs

7,5 hp

DELKURS 1 Analys och syntes baserad på tillståndsmodeller

• Tillståndsmodellering av linjära system

• Tillståndsåterkoppling och tillståndsrekonstruktion. Ett systems styrbarhet och observerbarhet och dessa egenskapers betydelse för tillståndsåterkoppling och tillståndsrekonstruktion.

• Sampling av linjära system.

• Optimal reglering av system, speciellt behandlas reglering av linjära system då en kvadratisk förlustfunktion minimeras.

DELKURS 2 Analys av olinjära reglersystem

• Olika stabilitetsbegrepp. Linjärisering av olinjära system. Fasplansanalys.

• Prediktering av stabila periodiska lösningars amplitud och frekvens med hjälp av tekniken med beskrivande funktion.

• Användande av lyapunovfunktioner för att visa att system är stabila. Lyapunovs lineariseringsmetod.

• Introduktion till teorin för insignal-utsignal stabilitet, cirkelkriteriet.

DELKURS 3 Laborationer

• Reglering av en fysikalisk process. Tillståndsestemering baserat på data från fysikalisk process.

• Simulering av dynamiska system med hjälp av simuleringsprogram som Matlab, Simulink, Dymola eller 20-sim.

Kurs­ansvarig

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M