Reglerteknik fortsättningskurs

7,5 hp

DELKURS 1 Analys och syntes baserad på tillståndsmodeller

• Tillståndsmodellering av linjära system

• Tillståndsåterkoppling och tillståndsrekonstruktion. Ett systems styrbarhet och observerbarhet och dessa egenskapers betydelse för tillståndsåterkoppling och tillståndsrekonstruktion.

• Sampling av linjära system.

• Optimal reglering av system, speciellt behandlas reglering av linjära system då en kvadratisk förlustfunktion minimeras.

DELKURS 2 Analys av olinjära reglersystem

• Olika stabilitetsbegrepp. Linjärisering av olinjära system. Fasplansanalys.

• Prediktering av stabila periodiska lösningars amplitud och frekvens med hjälp av tekniken med beskrivande funktion.

• Användande av lyapunovfunktioner för att visa att system är stabila. Lyapunovs lineariseringsmetod.

• Introduktion till teorin för insignal-utsignal stabilitet, cirkelkriteriet.

DELKURS 3 Laborationer

• Reglering av en fysikalisk process. Tillståndsestemering baserat på data från fysikalisk process.

• Simulering av dynamiska system med hjälp av simuleringsprogram som Matlab, Simulink, Dymola eller 20-sim.

Kurs­ansvarig

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken