Reglerteknik fortsättningskurs

7,5 hp

DELKURS 1 Analys och syntes baserad på tillståndsmodeller

• Tillståndsmodellering av linjära system

• Tillståndsåterkoppling och tillståndsrekonstruktion. Ett systems styrbarhet och observerbarhet och dessa egenskapers betydelse för tillståndsåterkoppling och tillståndsrekonstruktion.

• Sampling av linjära system.

• Optimal reglering av system, speciellt behandlas reglering av linjära system då en kvadratisk förlustfunktion minimeras.

DELKURS 2 Analys av olinjära reglersystem

• Olika stabilitetsbegrepp. Linjärisering av olinjära system. Fasplansanalys.

• Prediktering av stabila periodiska lösningars amplitud och frekvens med hjälp av tekniken med beskrivande funktion.

• Användande av lyapunovfunktioner för att visa att system är stabila. Lyapunovs lineariseringsmetod.

• Introduktion till teorin för insignal-utsignal stabilitet, cirkelkriteriet.

DELKURS 3 Laborationer

• Reglering av en fysikalisk process. Tillståndsestemering baserat på data från fysikalisk process.

• Simulering av dynamiska system med hjälp av simuleringsprogram som Matlab, Simulink, Dymola eller 20-sim.

Kurs­ansvarig

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken