Reglerteknik

7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande principer inom reglerteknik. De dynamiska system som behandlas är samtliga tidskontinuerliga och tidsinvarianta. Med några undantag är de även linjära. I kursen modelleras system och regulatorer, och de reglerade systemen analyseras.

Det som ingår i kursen är:

* Introduktion till reglerkniken: historia, exempel på reglersystem och reglerteknikens grundbegrepp.

* Beskrivning av dynamiska system med hjälp av tidsinvarianta ordinära differentialekvationer. Linjarisering, tillståndsbegreppet, viktfunktioner,

* Laplacetransformer, överföringsfunktioner, Nyquist- och Bodediagram.

* Analys av system. Stabilitetsbegrepp.

* Stabilitetsundersökningar med hjälp av rotortmetoden, Routh- Hurwitz kriterium, argumentvariationsprincipen och Nyquistkriteriet. Fas- och amplitudmarginal.

* Syntes av reglersystem. Specifikationer, polplacering, kompenseringsfilter, PID-regulatorn, framkoppling, kaskadreglering, robusthet, känslighet för störningar och parameterändringar.

Kursen ges på engelska.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M