Reglerteknik

7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande principer inom reglerteknik. De dynamiska system som behandlas är samtliga tidskontinuerliga och tidsinvarianta. Med några undantag är de även linjära. I kursen modelleras system och regulatorer, och de reglerade systemen analyseras.

Det som ingår i kursen är:

* Introduktion till reglerkniken: historia, exempel på reglersystem och reglerteknikens grundbegrepp.

* Beskrivning av dynamiska system med hjälp av tidsinvarianta ordinära differentialekvationer. Linjarisering, tillståndsbegreppet, viktfunktioner,

* Laplacetransformer, överföringsfunktioner, Nyquist- och Bodediagram.

* Analys av system. Stabilitetsbegrepp.

* Stabilitetsundersökningar med hjälp av rotortmetoden, Routh- Hurwitz kriterium, argumentvariationsprincipen och Nyquistkriteriet. Fas- och amplitudmarginal.

* Syntes av reglersystem. Specifikationer, polplacering, kompenseringsfilter, PID-regulatorn, framkoppling, kaskadreglering, robusthet, känslighet för störningar och parameterändringar.

Kursen ges på engelska.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken