Relationell sociologi: Sociala nätverk och sociala mekanismer

7,5 hp

Vad har en kärleksrelation, en teknisk innovation, och en pandemi gemensamt?
Jo, att de alla representerar samlingar av sociala processer som vi fullt ut enbart kan förstå om vi studerar vad som sker mellan de inblandade sociala aktörerna. Kärleksrelationen bygger t.ex. på den ömsesidiga attraktionen som två människor delar. Innovationer uppkommer ofta när välkända tekniska lösningar kombineras på ett oväntat sätt, och i en pandemi är det vår interaktion med andra som utgör den sociala infrastrukturen varigenom ett virus riskerar att spridas.
Dessa tre exempel visar på några områden där kunskaper om relationell sociologi kan bidra till fördjupad förståelse för hur sociala processer uppstår och fortlöper, men också för vilka konsekvenser de får. De utgör exempel på hur vår allra närmaste omvärld – befolkad av t.ex. våra nära och kära – är tätt sammanflätad med globala nätverk. Det relationella perspektivet inom sociologin ger oss möjlighet att analysera hur dessa världsomfattande strukturer kan påverka våra allra intimaste relationer. Men också omvänt, visa hur våra enskilda handlingar kan bidra till att upprätthålla eller urholka globala strukturer.
Kursen lägger stor vikt vid hur sociala fenomen kan analyseras genom att de bryts ner till de sociala mekanismer som utgör komplexa sociala processers minsta beståndsdelar, och vi arbetar med grundläggande social nätverksanalys – metodologin för att empiriskt analysera relationella sociala strukturer.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.