Relationell sociologi: Sociala nätverk och sociala mekanismer

7,5 hp

Vad har en kärleksrelation, en teknisk innovation, och en pandemi gemensamt?
Jo, att de alla representerar samlingar av sociala processer som vi fullt ut enbart kan förstå om vi studerar vad som sker mellan de inblandade sociala aktörerna. Kärleksrelationen bygger t.ex. på den ömsesidiga attraktionen som två människor delar. Innovationer uppkommer ofta när välkända tekniska lösningar kombineras på ett oväntat sätt, och i en pandemi är det vår interaktion med andra som utgör den sociala infrastrukturen varigenom ett virus riskerar att spridas.
Dessa tre exempel visar på några områden där kunskaper om relationell sociologi kan bidra till fördjupad förståelse för hur sociala processer uppstår och fortlöper, men också för vilka konsekvenser de får. De utgör exempel på hur vår allra närmaste omvärld – befolkad av t.ex. våra nära och kära – är tätt sammanflätad med globala nätverk. Det relationella perspektivet inom sociologin ger oss möjlighet att analysera hur dessa världsomfattande strukturer kan påverka våra allra intimaste relationer. Men också omvänt, visa hur våra enskilda handlingar kan bidra till att upprätthålla eller urholka globala strukturer.
Kursen lägger stor vikt vid hur sociala fenomen kan analyseras genom att de bryts ner till de sociala mekanismer som utgör komplexa sociala processers minsta beståndsdelar, och vi arbetar med grundläggande social nätverksanalys – metodologin för att empiriskt analysera relationella sociala strukturer.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M