Relationellt ledarskap, medarbetarskap och självledarskap

7,5 hp

Relationella aspekter i ledarskapet har kommit alltmer i fokus i organisationer, där det betonas att både ledare och medarbetare är delaktiga i ledarskapet. Begrepp som medarbetarskap, medledarskap, och självledarskap är vanligt förekommande. Men vilken innebörd läggs i begreppen och vad innebär de i praktiken för ledare och medarbetare?

Den här kursen fokuserar relationen mellan medarbetare och ledare i organisationer och dess betydelse för verksamhetens och individers utveckling. Begrepp såsom relationellt ledarskap, medarbetarskap och självledarskap behandlas med bas i aktuell forskning, utifrån såväl medarbetarens som ledarens perspektiv. Vidare berörs hur medarbetarskapet och ledarskapet samspelar och utgör varandras förutsättningar, samt hur kontextuella aspekter och organisering skapar villkor för utövandet av medarbetarskap och ledarskap.

Kursen ges på distans där undervisningen sker on-line via E-mötesverktyget Zoom.

Kursansvarig: Karin Kilhammar

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.