Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv

15 hp

Denna kurs är en fördjupande introduktion till det arkeologiska studiet av religion och ritual. Målet är att förse studenten med de begrepp och teoretiska perspektiv som är nödvändiga för en egen arkeologisk kunskapsproduktion. Särskild vikt läggs vid den materiella kulturens roll för forna och nutida religioner, samt deras betydelse för genomförande och traditionsöverföring av olika ceremonier och ritualer. Andra teman som berörs är dödsceremonier och begravningsritualer samt vardagslivets rituella dimensioner.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar