Religionsvetenskap, fortsättningskurs II

30 hp

Den andra terminen religionsstudier inleds med tre kortare 5hp-delkurser som utnyttjar den faktamässiga kunskap studenterna har med sig från första terminen. Syftet är att teoretiskt, metodologiskt och interkulturellt diskutera fenomen såsom: Hur fungerar ritualer egentligen? Vilka texter blir heliga? Vad är en sekt? Hur ser religion ut i dagens populärfilm? Har prästerna samma uppgifter i alla religioner?

Den första delkursen heter "Religiösa handlingar och gemenskaper". I den analyserar vi offentliga och privata ritualer och lär oss teoretisera förhållandet mellan religiösa grupper och samhället i stort. I alla tre delkurserna hämtas material från olika religiösa traditioner. Den andre delkursen heter "Religiösa ord och institutioner" och den handlar om att tolka heliga urkunder och förstå hur dessa har blivit utvalda och bearbetade av traditionsförmedlarna. Den sista delkursen av de tre heter handlar om hur religiösa fenomen uttrycks genom konst och medier men också om hur religiösa erfarenheter kan förstås med hjälp av psykologiska teorier. Den kallas "Religiösa uttryck och upplevelser".

Terminen fortsätter med en delkurs som heter "Etik och livsåskådningsanalys". Med hjälp av filosofiska begrepp och argumentationssätt kan nämligen religiösa traditioner och sekulära livsåskådningar diskuteras vetenskapligt. Kursen ger också en historisk orientering i olika moraliska system inom de olika världsreligionerna.

Näst följer en kurs i didaktik och förmedling. Terminen avslutas med mindre uppsats där studenten får chansen att fördjupa sig samtidigt som hon lär sig det vetenskapliga hantverkets grunder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M