Religionsvetenskap, kandidatkurs III

30 hp

Den tredje terminen religionsstudier (kandidatnivån) inleds med ”Klassisk religionsvetenskaplig teori” (7,5hp) och "Religionsvetnskaplig metodologi" (7,5hp). Delkurserna knyter an till den andra terminens jämförande och teoretiska delkurser. Filologiska, historiekritiska, psykologiska, sociologiska och antropologiska forskningstraditioner presenteras. Metoder såsom källkritik, intervjuteknik, enkätundersökningar och deltagande observation behandlas. Studierna utgår från teoretiska resonemang men konkretiseras även i praktiska övningar.

Det självständiga arbete på kandidatnivå (15hp) upptar resten av terminen. Under tio veckor får alltså studenten, med hjälp från handledare, möjligheten att rejält tränga in i ett speciellt religionsvetenskapligt problemområde. Det kan handla om en judisk sekt i New York som hatar allt modernt. Det kan handla om en medeltida indisk furstes försöka att skapa en syntes av islam och hinduism. Det kan handla om den nutida, kristna debatten om abort eller om att göra ett fältarbete hos en religiös grupp i grannbyn.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M