Representationer av HIV/AIDS i rörliga bilder

7,5 hp

Den globala HIV/AIDS-epidemin har sedan mitten av 1980-talet på olika sätt behandlats i rörliga bilder. Såväl dokumentära skildringar som filmer och tv-serier har tagit upp HIV och AIDS och på så vis bidragit till fördjupad förståelse men också stigmatiserande stereotyper av sjukdomen och de som drabbats. Samtidigt så speglar representationerna av HIV/AIDS den specifika tid, plats och sociala sammanhang som de är skapade i. Med utgångspunkt i kanoniserade verk som behandlar HIV/AIDS samt arkivmaterial behandlar den här kursen HIV/AIDS i rörliga bilder med fokus på kulturhistoria, globala strukturer och sexuell praktik och moraluppfattning.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar