Representativ demokrati i politiska system

7,5 hp

I denna kurs studerar du representativa demokratier i politiska system. Demokratiska regimförändringar på systemnivå länkas med det faktiska demokratiska arbetet i etablerade representativa demokratier och deras förmåga att verkställa fattade beslut. Kursens innehåll är starkt förankrat i den statsvetenskapliga forskningsmiljön på Linnéuniversitetet. När du läser denna kurs kommer du att studera hur eliter agerar vid systemförändring som banar väg för representativ demokrati. Dessutom studerar du politiskt beteende – skillnader i politiskt deltagande, hur åsikter formas och varför vi röstar som vi gör i etablerade representativa demokratier. Du kommer även att ta del av forskning om politiska partier och partisystem i representativa demokratier. I representativa demokratier kan det finnas olika problem med att verkställa demokratisk fattade beslut. Ett av de största problemen rör korruption och maktmissbruk. I denna kurs kommer du att få ta del av forskning om korruption i etablerade demokratier med ett speciellt fokus på svenska förhållanden. Målet är att du när du läst denna kurs kommer ha ökad kunskap om hur forskning om representativ demokrati i politiska system utvecklas, centrala teorier och begrepp om representativa demokratier, samt forskningsfrontens aktuella debatt.

Kursen 1SK208 bildar tillsammans med någon av de valbara kurserna 1SK203, 1SK204 eller 1SK205 samt de efterföljande kurserna 1SK207 och 1SK209 fortsättningskursblocket Statsvetenskap II.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar