Representativ demokrati i politiska system

7,5 hp

I denna kurs studerar du representativa demokratier i politiska system. Demokratiska regimförändringar på systemnivå länkas med det faktiska demokratiska arbetet i etablerade representativa demokratier och deras förmåga att verkställa fattade beslut. Kursens innehåll är starkt förankrat i den statsvetenskapliga forskningsmiljön på Linnéuniversitetet. När du läser denna kurs kommer du att studera hur eliter agerar vid systemförändring som banar väg för representativ demokrati. Dessutom studerar du politiskt beteende – skillnader i politiskt deltagande, hur åsikter formas och varför vi röstar som vi gör i etablerade representativa demokratier. Du kommer även att ta del av forskning om politiska partier och partisystem i representativa demokratier. I representativa demokratier kan det finnas olika problem med att verkställa demokratisk fattade beslut. Ett av de största problemen rör korruption och maktmissbruk. I denna kurs kommer du att få ta del av forskning om korruption i etablerade demokratier med ett speciellt fokus på svenska förhållanden. Målet är att du när du läst denna kurs kommer ha ökad kunskap om hur forskning om representativ demokrati i politiska system utvecklas, centrala teorier och begrepp om representativa demokratier, samt forskningsfrontens aktuella debatt.
Kursen 1SK208 bildar tillsammans med någon av de valbara kurserna 1SK203, 1SK204 eller 1SK205 samt de efterföljande kurserna 1SK207 och 1SK209 fortsättningskursblocket Statsvetenskap II.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.