Representativ demokrati i politiska system

7,5 hp

I denna kurs studerar du representativa demokratier i politiska system. Demokratiska regimförändringar på systemnivå länkas med det faktiska demokratiska arbetet i etablerade representativa demokratier och deras förmåga att verkställa fattade beslut. Kursens innehåll är starkt förankrat i den statsvetenskapliga forskningsmiljön på Linnéuniversitetet. När du läser denna kurs kommer du att studera hur eliter agerar vid systemförändring som banar väg för representativ demokrati. Dessutom studerar du politiskt beteende – skillnader i politiskt deltagande, hur åsikter formas och varför vi röstar som vi gör i etablerade representativa demokratier. Du kommer även att ta del av forskning om politiska partier och partisystem i representativa demokratier. I representativa demokratier kan det finnas olika problem med att verkställa demokratisk fattade beslut. Ett av de största problemen rör korruption och maktmissbruk. I denna kurs kommer du att få ta del av forskning om korruption i etablerade demokratier med ett speciellt fokus på svenska förhållanden. Målet är att du när du läst denna kurs kommer ha ökad kunskap om hur forskning om representativ demokrati i politiska system utvecklas, centrala teorier och begrepp om representativa demokratier, samt forskningsfrontens aktuella debatt.

Kursen 1SK208 bildar tillsammans med någon av de valbara kurserna 1SK203, 1SK204 eller 1SK205 samt de efterföljande kurserna 1SK207 och 1SK209 fortsättningskursblocket Statsvetenskap II.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M