Representativ demokrati i politiska system

7,5 hp

I denna kurs studerar du representativa demokratier i politiska system. Demokratiska regimförändringar på systemnivå länkas med det faktiska demokratiska arbetet i etablerade representativa demokratier och deras förmåga att verkställa fattade beslut. Kursens innehåll är starkt förankrat i den statsvetenskapliga forskningsmiljön på Linnéuniversitetet. När du läser denna kurs kommer du att studera hur eliter agerar vid systemförändring som banar väg för representativ demokrati. Dessutom studerar du politiskt beteende – skillnader i politiskt deltagande, hur åsikter formas och varför vi röstar som vi gör i etablerade representativa demokratier. Du kommer även att ta del av forskning om politiska partier och partisystem i representativa demokratier. I representativa demokratier kan det finnas olika problem med att verkställa demokratisk fattade beslut. Ett av de största problemen rör korruption och maktmissbruk. I denna kurs kommer du att få ta del av forskning om korruption i etablerade demokratier med ett speciellt fokus på svenska förhållanden. Målet är att du när du läst denna kurs kommer ha ökad kunskap om hur forskning om representativ demokrati i politiska system utvecklas, centrala teorier och begrepp om representativa demokratier, samt forskningsfrontens aktuella debatt.
Kursen 1SK208 bildar tillsammans med någon av de valbara kurserna 1SK203, 1SK204 eller 1SK205 samt de efterföljande kurserna 1SK207 och 1SK209 fortsättningskursblocket Statsvetenskap II.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.