Riskhantering av förorenade områden

7,5 hp

I Sverige finns omkring 80 000 förorenade områden, varav ett stort antal utgör en risk för människors hälsa och miljön. På många positioner hos såväl miljömyndigheter som hos miljökonsultföretag efterfrågas kompetens att riskbedöma och åtgärda förorenade områden. Kursen riskhantering av förorenade områden fokuserar på att utveckla färdigheter i att kunna avgöra graden av föroreningspåverkan vid förorenade områden, att uppskatta riskerna för att föroreningarna sprids i miljön, kunskaper om metoder avseende sanering/efterbehandling och riskvärdering, samt redogör för olika aktörers roll i arbetet med förorenade områden i Sverige och gällande lagstiftning.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar