Rockens historia

7,5 hp

Vad är egentligen rockmusik? Vad kan räknas in och var går gränserna? Vilka myter förknippas rocken med? Hur kan vi gå till väga för att förstå mer om vad rock är, hur det låter, och varför?

Kursen anlägger ett brett vetenskapligt perspektiv som sätter kulturhistoria, sociologi, semiotik och musikanalys i centrum. Detta ger en mångbottnad förståelse av rockens framväxt, dess sociala strukturer, symbolbruk, stilar, genrer och subkulturer, samt trender, viktiga personer och händelser. Och mycket annat.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar