Romance - kärleksromaner från tre decennier

7,5 hp

Romance utgör idag en stor och viktig del inom populärlitteraturen. Kursen vill ge en bred ingång till genren genom att dels läsa och jämföra romance från tre olika decennier, dels placera romance i en populärlitterär tradition. Kursen startar med de klassiska romaner från 1800-talet som ofta lyfts fram som början på genren. Vi kommer sedan att studera både den historiska romance romanens framväxt och den moderna romance romanen med nedslag i 1970-tal, 1980-tal och 1990-talets chick lit. Kursen avslutas med 2000-talets utveckling av genren med nedslag i de senaste årens populära romance böcker.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar