Romanens mödrar

7,5 hp

Kursen ger en övergripande bild av de kvinnliga författarnas betydelse för den svenska romanens utveckling under 1800-talet med fokus på några centrala författarskap och texter från Fredrika Bremer till Selma Lagerlöf. Särskild uppmärksamhet ägnas de kvinnliga romanförfattarnas villkor liksom till vilka olika genrer och litterära strömningar deras romaner kan relateras till. Fokus ligger på analys av texternas litterära och idémässiga utformning liksom på hur de anknyter till olika litteraturhistoriska och samhälleliga kontexter.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.