Rörlig bild, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar inom pedagogisk verksamhet. Rörlig bild och video används idag för att undersöka, dokumentera, gestalta och kommunicera inom olika områden och sammanhang i samhället. I takt med att de digitala verktygen blir allt lättare att använda blir nya medier också alltmer självklara inom utbildning och pedagogisk verksamhet.

I kursen kommer du att få tillfälle att tillsammans med andra utveckla din kompetens i rörlig bild och digital video. Kursen tar avstamp i såväl ämnesspecifik teori som gruppens samlade erfarenheter av pedagogiskt arbete. De digitala verktygen undersöks i praktiska övningar och i pedagogisk praktik. Arbetsprocesser och nya erfarenheter diskuteras i gemensamma återkopplingar i studentgruppen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M