Rörlig bild, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar inom pedagogisk verksamhet. Rörlig bild och video används idag för att undersöka, dokumentera, gestalta och kommunicera inom olika områden och sammanhang i samhället. I takt med att de digitala verktygen blir allt lättare att använda blir nya medier också alltmer självklara inom utbildning och pedagogisk verksamhet.

I kursen kommer du att få tillfälle att tillsammans med andra utveckla din kompetens i rörlig bild och digital video. Kursen tar avstamp i såväl ämnesspecifik teori som gruppens samlade erfarenheter av pedagogiskt arbete. De digitala verktygen undersöks i praktiska övningar och i pedagogisk praktik. Arbetsprocesser och nya erfarenheter diskuteras i gemensamma återkopplingar i studentgruppen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken