Säkerhet och säkerhetskultur

7,5 hp

Sjöfarten har traditionellt setts som en högriskindustri. Dels utifrån antalet olyckor men också sett till den möjliga konsekvensen av en olycka. Flertalet forskningsstudier pekar på höga nivåer av arbetsolyckor och en av de högsta nivåerna för yrkesdödlighet och yrkessjuklighet för alla yrken. Årligen sker t.ex. cirka 2000 olyckor med fartyg och cirka 1000 arbetsolycksfall i den Europeiska sjöfarten. Sjöfarten har även genom flera forskningsprojekt visats ha en hierarkisk struktur där stort förtroende och en stor press vilar på befälhavaren ombord. Denna hierarkiska struktur riskerar att påverka informationshantering, samarbete och överbryggning mellan medlemmar i organisationen, vilket kan påverka arbetsmiljö, säkerhetskultur och sjösäkerhet.

Kursen Sjösäkerhet och säkerhetskultur, 7,5 hp, behandlar de interaktioner och den komplexitet som uppkommer mellan människor inom sociotekniska system. Vidare diskuterar vi beteenden, attityder och ledarskap inom organisationer. Kursen fokuserar också på hur kulturer inom organisationer, särskilt sjösäkerhetskulturer uppkommer och utvecklas för att därefter analysera de specifika parametrar som främjar säkerhetskulturer. För att konkretisera diskussionerna används i huvudsak exempel från sjöfarten.

Undervisning och planering

Kursen genomförs med totalt fyra fysiska träffar i Kalmar spritt över hela kursens tidsperiod. Tid mellan träffarna i Kalmar utgör studietid för studenter att läsa, reflektera och skriva om litteratur i kursen. Mellan de fysiska träffarna sker även diskussioner i kursrum på kurssidan på lärplattformen.

Kursen vänder sig till dig som vill bygga på en tidigare utbildning inom sjöfart eller relevant liknande ämne.

Under våren 2019 har kursen fyra inplanerade träffar:

Torsdag 14 februari
Torsdag 12 mars
Torsdag 11 april
Torsdag 23 maj

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar