Samhälle, kultur och hälsa

7,5 hp

Hur kan vi förstå hälsa och ohälsa ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv? Hur kan det komma sig att hälsa fördelar sig olika hos befolkningen? Vad har samhälle, kultur och livsstil med hälsa att göra? Hur förstår och hanterar människor sina egna livsvillkor och hälsa?

Kursen tar sin utgångspunkt i den aktuella samhällsvetenskapliga debatten kring samhälle, kultur och hälsa. Den syftar till att beskriva, analysera och problematisera hälsa och sociokulturella skillnader ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Perspektivet innefattar också frågor om individers psykologiska upplevelser av sin egen hälsa.

Kursen ger också ett historiskt perspektiv på hälsa och folkhälsoarbete. Den introducerar även olika teoretiska perspektiv inom den samtida och växande hälsoforskningen. Därtill fokuseras olika samhällsinstitutioners betydelse för sociala gruppers och individers hälsa. Frågor som rör social och kulturell förändring, genus, integration och mångkulturalism samt policy och utvecklingsarbete genomsyrar kursens olika moment.

Kursen är helt webbaserad. Det innebär att föreläsningar och examinationer utförs online. Under kursen förväntas studenten delta vid två obligatoriska sammankomster, som även dessa äger rum på webben

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar