Samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem

7,5 hp

I kursen ges en övergripande introduktion till området alkohol- och narkotikamissbruk. En mindre del behandlar problematiskt spel om pengar och datorspel.

Kursen inleds med att alkohol- och narkotikakonsumtion sätts in i ett samhälleligt, kulturellt och historiskt sammanhang. Därefter behandlas egenskaper hos beroendeframkallande substanser och dess effekter samt sociala, biologiska och psykiska konsekvenser. Ett viktigt område är att identifiera skillnader i alkohol- och narkotikaanvändning mellan olika grupper utifrån, kultur, kön och ålder samt att problematisera vilka konsekvenser dessa skillnader kan få när det gäller prevention och lämpliga socialpedagogiska insatser på individnivå. Slutligen behandlas även alkohol- och narkotikaproblem ur anhörigas perspektiv. Genomgående relateras kursinnehållet till socialpedagogiskt arbete samt till aktuell vetenskaplig forskning och samhällsdebatt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M