Samhällskunskap IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

7,5 hp

Kursen riktar sig mot blivande och redan verksamma lärare i samhällskunskap. Temat är demokratins problem och förutsättningar i en globaliserad och digitaliserad värld. Utgångspunkten är normativ demokratiteori och därtill hörande grundfrågor. Mångfaldsfrågor diskuteras i termer av jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och representation. Kursens demokratiteoretiska bas kopplas till samhällskunskapsämnets särställning i skolans demokratifostran och utgör ett avstamp för ämnesdidaktiska överväganden. Samhällskunskapsämnets tradition och funktion sätts i relation till förhållanden och förutsättningar i dagens skola. Ett särskilt fokus läggs på hur moderna medie och kommunikationsflöden påverkar demokrati, samhälle och skola.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M