Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6

30 hp

Kursen utgörs av fyra delkurser om speglar närsamhället och det globala samhället utifrån ämnena geografi, historia, religionsvetenskap och samhällskunskap. Det är också genomgående ämnesdidaktiska perspektiv i alla delkurserna. Platsen som metod utnyttjas för att studera verkligheten. Fokus ligger också på att diskutera hållbar utveckling och dess problemområden i ett globalt perspektiv. Delkurs 1 handlar om geografi, delkurs 2 om historia, delkurs 3 om religionsvetenskap och delkurs 4 om samhällskunskap.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken