Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6

30 hp

Kursen utgörs av fyra delkurser om speglar närsamhället och det globala samhället utifrån ämnena geografi, historia, religionsvetenskap och samhällskunskap. Det är också genomgående ämnesdidaktiska perspektiv i alla delkurserna. Platsen som metod utnyttjas för att studera verkligheten. Fokus ligger också på att diskutera hållbar utveckling och dess problemområden i ett globalt perspektiv. Delkurs 1 handlar om geografi, delkurs 2 om historia, delkurs 3 om religionsvetenskap och delkurs 4 om samhällskunskap.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken