Samtida ungdomsfiktion

7,5 hp

Under 2000-talet har ungdomsfiktionen fått en alltmer framträdande plats i samhället. Internationella fenomen som J. K. Rowlings Harry Potter-böcker och Suzanne Collins Hungerspelen-trilogi samt nationella succéer som Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsfors-trilogin lockar läsare i olika åldrar. Filmatiseringarna av exempelvis Rowlings böcker har ytterligare bidragit till att sprida ungdomsfiktionen till en bred publik.

Hur uppstod ungdomslitteraturen och hur har den utvecklats sedan dess? Vad utmärker den innehållsmässigt och formmässigt? Och hur förhåller sig en filmatisering av en populär bokserie till en illustrerad version av originaltexten? Detta är några av de frågor som denna kurs berör. Dessutom aktualiseras maktperspektiv i relation till bland annat genus samt hållbarhetsperspektiv som tar upp hur ekologisk hållbarhet förhåller sig till skapandet av hållbara sociala relationer, så kallad social hållbarhet.

symboler agenda 2030
Kursen är hållbarhetsmärkt
Denna kurs är hållbarhetsmärkt, vilket innebär att kursens mål och innehåll behandlar perspektiv på hållbar utveckling med utgångspunkt i ett eller flera mål i Agenda 2030. Delar av kurslitteratur, kursuppgifter och examination kopplar till Agenda 2030 och ger goda förutsättningar att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, problematisera och kritiskt reflektera kring ämne och profession.

Denna kurs behandlar främst mål 4 och 5 i Agenda 2030.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.