Science fiction och det främmande livet

7,5 hp

Finns det liv i rymden? Kommer artificiellt liv att skapas i labbet? Givet den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen i vårt samhälle är det inte orimligt att tänka sig att vi snart kommer att upptäcka, eller till och med ställas öga mot öga med, radikalt annorlunda livsformer. Hur kommer samhället att reagera på det? Vi som individer? Hur kommer vår självbild att förändras? Vilka etiska dilemman kommer mötet med det främmande livet att ge upphov till? Hur bör vi agera?

Inom science fiction (SF) finns en lång tradition att i fiktionens form behandla frågor som dessa. Ett framträdande tema i SF-litteraturen är just mötet med nya och främmande livsformer, vare sig de är människoskapade (teknologiska) eller utomjordiska. Men det främmande livet i SF kan också läsas som ett utforskande av hur vi behandlar människor, grupper och organismer som redan finns – oliktänkande individer, minoriteter, icke-mänskliga arter. SF ger oss en möjlighet att få nya perspektiv på oss själva och vårt förhållande till det främmande livet, både vad gäller ännu oupptäckta livsformer och redan befintliga individer, grupper av individer och organismer.

Den här kursen fokuserar på hur mötet med teknologiskt och utomjordiskt liv skildras SF-romaner från tidigt 1800-tal till idag. I kursen uppmärksammas flera dimensioner av dessa skildringar: etiska förhållningssätt i mötet med det främmande livet; existentiella och samhälleliga effekter av detta möte; hur vetenskap, teknologi, genus samt främmande livsformer och kulturer representeras i SF; och hur SF både färgas av och påverkar sin samtid. Genom att läsa ett antal SF-romaner (företrädelsevis från 1960-talet och 2010-talet) och relevant forskningslitteratur kommer du att lära dig om SF:s historia, få verktyg att analysera och förstå skildringar av det främmande livet samt reflektera över litteraturens roll i utvecklingen av etiska förhållningssätt till och filosofiska perspektiv på det främmande livet.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.