Science fiction och det främmande livet

7,5 hp

Finns det liv i rymden? Kommer artificiellt liv att skapas i labbet? Givet den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen i vårt samhälle är det inte orimligt att tänka sig att vi snart kommer att upptäcka, eller till och med ställas öga mot öga med, radikalt annorlunda livsformer. Hur kommer samhället att reagera på det? Vi som individer? Hur kommer vår självbild att förändras? Vilka etiska dilemman kommer mötet med det främmande livet att ge upphov till? Hur bör vi agera?

Inom science fiction (SF) finns en lång tradition att i fiktionens form behandla frågor som dessa. Ett framträdande tema i SF-litteraturen är just mötet med nya och främmande livsformer, vare sig de är människoskapade (teknologiska) eller utomjordiska. Men det främmande livet i SF kan också läsas som ett utforskande av hur vi behandlar människor, grupper och organismer som redan finns – oliktänkande individer, minoriteter, icke-mänskliga arter. SF ger oss en möjlighet att få nya perspektiv på oss själva och vårt förhållande till det främmande livet, både vad gäller ännu oupptäckta livsformer och redan befintliga individer, grupper av individer och organismer.

Den här kursen fokuserar på hur mötet med teknologiskt och utomjordiskt liv skildras SF-romaner från tidigt 1800-tal till idag. I kursen uppmärksammas flera dimensioner av dessa skildringar: etiska förhållningssätt i mötet med det främmande livet; existentiella och samhälleliga effekter av detta möte; hur vetenskap, teknologi, genus samt främmande livsformer och kulturer representeras i SF; och hur SF både färgas av och påverkar sin samtid. Genom att läsa ett antal SF-romaner (företrädelsevis från 1960-talet och 2010-talet) och relevant forskningslitteratur kommer du att lära dig om SF:s historia, få verktyg att analysera och förstå skildringar av det främmande livet samt reflektera över litteraturens roll i utvecklingen av etiska förhållningssätt till och filosofiska perspektiv på det främmande livet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar