Shakespeare och hans tid

7,5 hp

Kursen ger en grundläggande introduktion till William Shakespeares tid och arbeten. Särskild vikt läggs vid skillnaderna i perspektiv mellan då och nu, hur och varför Shakespeare har blivit världens mest kända dramatiker och hur hans texter kan förstås från en tidig modern social och litterär kontext.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar