Signaler och system

7,5 hp

Ett tekniska system innehåller oftast tidskontinuerliga linjära system, beskrivna av differentialekvationer, och mikroprocessorer som samplar de tidskontinuerliga systemets signaler med konstant samplingsfrekvens. Ett sådant system kallas ibland för ett digitala system och det kan transformeras till ett linjär tidsdiskret system som kan beskrivas med en differensekvation. Detta, samt att det finns effektiva och lättillgängliga metoder för att studera differensekvationer, gör att ingenjörsutbildningar inom elektro- dataområdet oftast har en eller flera kurser i början av utbildningen som behandlar system beskrivna av differensekvationer.

Kursen behandlar teori för att beskriva digitala signaler och modellera digitala system. Teorin generaliseras till att omfatta analoga signaler och system.

Datorövningar används för att förstå hur differential- och differensekvationer, fourierserier och laplacetransformer fungerar.

Kursen innehåller följande huvudmoment:

• periodiska tidsdiskreta signaler.

• differensekvationer,

• diskreta fouriertransformen och dess användning vid studium av system beskrivna av differensekvationer

• fourierserier och dess användning vid analys av tidskontinuerliga signaler och linjära nät,

• orientering om fouriertransformen och hur man uppskattar fourertransformen med hjälp av den diskreta fouriertransformen.

• laplacetransformen och dess användning vid analys av linjära tidsinvarianta system. Speciellt bestäms elektriska spänningar och strömmar i elektriska nät bestående av konstanta resistanser, induktanser och kapacitanser i såväl periodiska som ickepriodiska fallen.

Kontakt­person

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M