Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap

7,5 hp

Denna kurs handlar om att skriva ett kortare självständigt arbete i konst- och bildvetenskap på grundnivå. Du introduceras till grunderna i vetenskapligt skrivande. Ett urval konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder presenteras i undervisningen och du får hjälp att välja den infallsvinkel som passar bäst för det du ska skriva om. Du tränas i det vetenskapliga hantverket, såväl i utformning av text som i hantering av referenser och källor. Undervisningen ges på distans i form av inspelade föreläsningar och gemensamma seminarier online, kompletterat med individuell handledning i muntlig och/eller skriftlig form.
Kursen kan ingå i en högskole- eller filosofie kandidatexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne eller biämne.

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans