Tyska penna block böcker

Självständigt arbete - tyska

15 hp

Kurs för studerande som tidigare läst tyska 31–60 med en kortare uppsats och som vill bygga på med en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Kursen ger träning i att självständigt författa en uppsats på tyska, där ämnet kan kan ha språklig, litterär eller samhällsorienterad inriktning.

Har du studerat tyska 1-60 hp på högskolenivå, men inte hunnit skriva din kandidatuppsats än?

I den här kursen kan du göra det. I kursen lär du dig att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, söka litteratur inom ämnesområdet och skriva en uppsats på tyska. 

Ämnet för specialarbetet kan vara språkligt, didaktiskt, samhällsorienterat eller litterärt.

Bra att veta om kursen

  • Kursen är en campuskurs med 3 obligatoriska seminarier under hösten plus ett oppositionsseminarium i slutet av terminen. Resterande arbetsträffar bestäms i samråd med handledaren.
  • Du förväntas skriva din kandidatuppsats självständigt. Din handledare guidar dig genom processen.
  • Deltagande i seminarier som erbjuds på campus är obligatoriska, kan dock vid behov göras online. Närvaro på plats krävs på oppositionsseminariet.

Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).

Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.


Warum Deutsch an der Linnéuniversität studieren?

  • Moderner Sprachunterricht, in kleinen Gruppen und in einem Sprachlabor.
  • Internationale Kontakte, triff Austauschstudierende, nimm an Studienreisen teil, studiere ein Auslandssemester.
  • Aktuelle Forschung im Unterricht, unsere Lehrer sind Spezialisten in ihrem Fachgebiet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken