Sjöfart och miljö

7,5 hp

Sjöfartens påverkan på miljön är en mycket aktuell fråga. Å ena sidan kan sjöfart transportera mycket stora mängder gods på ett energieffektivt sätt. Å andra sidan släpper sjöfarten ut stora mängder miljö- och hälsoskadliga ämnen, som bl.a. svavel- och kväveoxider, partiklar, flyktiga organiska föreningar samt olika typer av oljeprodukter och kemikalier till luft och vatten. Sjöfarten sprider även främmande arter till nya miljöer på grund av sin ballastvattenhantering. De flesta är dock överens om att sjöfarten har en potential att i framtiden bli ett mycket energieffektivt och miljövänligt transportalternativ. Vad behöver då göras för att uppnå en positiv miljövänlig utveckling för sjöfarten? Kursen Sjöfart och miljö, 7,5 hp som ges höstterminen 2017, behandlar sjöfartens effekter på miljön och de tekniska och andra lösningar som nu utvecklas för att minska negativ påverkan. Du lär dig mer om marina ekosystem, sjöfartens förutsättningar och om sjöfartens utsläpp till luft och vatten. Du studerar de konventioner och lagar som rör sjöfart och skydd av marin miljö. Du jämför även miljöeffekter av sjöfart med miljöeffekter av andra transportslag och maritima verksamheter. Kursen vänder sig till dig som vill bygga på en tidigare utbildning inom sjöfart, miljövetenskap, biologi eller annat relevant ämne. Kursen ges på helfart ht 2017 under veckorna 45-49. Under tre veckor, dvs vecka 46-48, studerar du intensivt på campus i Kalmar. Under vecka 45 och 49 bedriver du studierna från valfri plats via nätet.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar