Sjukdom, rädsla och berättande

7,5 hp

Sjukdomar har i alla tider väckt människans fruktan.

På kursen studerar vi hur berättelser med inslag av fantastik påverkar människans föreställningar kring sjukdomars uppkomst, orsak och verkan. Särskild vikt läggs på studiet av relationen mellan sjukdom och rädsla.

Kursen tar sitt avstamp i vår egen samtid och pandemin covid-19. Därefter går vi tillbaka i historien och studerar ett urval mytomspunna sjukdomar som har haft stort inflytande på den västerländska kulturhistorien. Studenterna får läsa facklitterära texter men framförallt analyserar vi berättelser som skapats i skärningspunkten mellan fantasi och verklighet såsom skönlitterära texter, filmer och urban legends.

I de berättelserna tar sjukdomarna mytologisk- och metaforisk form. Vissa sjukdomar gestaltas som övernaturliga väsen och monstruösa varelser, andra förses med ett romantiskt skimmer.

I det förflutna likväl som i nutid har sjukdomsutbrott gett upphov till konflikter och splittring, konspirationsteorier har florerat, specifika folkgrupper har utpekats som spridare av smitta och sjuka har stigmatiserats. Samtidigt har epidemiska sjukdomar också bidragit till samarbeten över nationsgränser och mellan olika sociala-, etniska- och religiösa grupper. På kursen får studenten en inblick i sjukdomars betydelse för den historiska utvecklingen samt akademiska verktyg för att diskutera och analysera ämnet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans