Sjukdom, rädsla och berättande

7,5 hp

Sjukdomar har i alla tider väckt människans fruktan.

På kursen studerar vi hur berättelser med inslag av fantastik påverkar människans föreställningar kring sjukdomars uppkomst, orsak och verkan. Särskild vikt läggs på studiet av relationen mellan sjukdom och rädsla.

Kursen tar sitt avstamp i vår egen samtid och pandemin covid-19. Därefter går vi tillbaka i historien och studerar ett urval mytomspunna sjukdomar som har haft stort inflytande på den västerländska kulturhistorien. Studenterna får läsa facklitterära texter men framförallt analyserar vi berättelser som skapats i skärningspunkten mellan fantasi och verklighet såsom skönlitterära texter, filmer och urban legends.

I de berättelserna tar sjukdomarna mytologisk- och metaforisk form. Vissa sjukdomar gestaltas som övernaturliga väsen och monstruösa varelser, andra förses med ett romantiskt skimmer.

I det förflutna likväl som i nutid har sjukdomsutbrott gett upphov till konflikter och splittring, konspirationsteorier har florerat, specifika folkgrupper har utpekats som spridare av smitta och sjuka har stigmatiserats. Samtidigt har epidemiska sjukdomar också bidragit till samarbeten över nationsgränser och mellan olika sociala-, etniska- och religiösa grupper. På kursen får studenten en inblick i sjukdomars betydelse för den historiska utvecklingen samt akademiska verktyg för att diskutera och analysera ämnet.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.