Skogs- och träteknik, examensarbete (master)

30 hp

Syftet med kursen är att ge färdighet i att självständigt genomföra ett projekt. Du ska

visa din förmåga att tillämpa de kunskaper som har förvärvats under studietiden

och därvid kunna definiera ett problem, genomföra en undersökning, analysera och presentera resultaten.Masterstudenten Francesco Poggi har en passion för träDistans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar