Skogsbränslekunskap

7,5 hp

Den studerande ska få insikt i skogsbrukets möjlighet att ”tänka bioenergi”, d.v.s. när och hur skogen kan leverera råvara till den energiomvandlande industrin. Kursen belyser hur olika former av lagring och hantering påverkar skogsbränslets kvalitetsfaktorer och energiinnehåll. Dessutom tar kursen upp natur- och miljöhänsyn i samband med uttag av skogsenergi. Efter genomgången kurs ska de studerande förstå kopplingen mellan skogsbruk och slutanvändare samt att olika slutanvändare ställer olika krav på biobränsle.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken