Skogsbränslekunskap

7,5 hp

Den studerande ska få insikt i skogsbrukets möjlighet att ”tänka bioenergi”, d.v.s. när och hur skogen kan leverera råvara till den energiomvandlande industrin. Kursen belyser hur olika former av lagring och hantering påverkar skogsbränslets kvalitetsfaktorer och energiinnehåll. Dessutom tar kursen upp natur- och miljöhänsyn i samband med uttag av skogsenergi. Efter genomgången kurs ska de studerande förstå kopplingen mellan skogsbruk och slutanvändare samt att olika slutanvändare ställer olika krav på biobränsle.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken