Skogsbruk och klimat ur ett systemperspektiv

7,5 hp

Skogsbruk begränsas i denna kurs till att på systemnivå studera interaktioner mellan eller kombinationer av skog, människor och globalt klimat för att utifrån den senaste tillämpad forskning bättre kunna beskriva skogsbrukets roll i samhället. Skogliga biologiska system inkluderar i denna kurs träds grundläggande fysiologiska och ekologiska interaktioner som del av skogens totala biomassaproduktion.

Kursen syftar till att tillhandahålla en tvärvetenskaplig undervisningsplattform för att främja förståelsen av skogsproduktion vid olika klimat-, miljö- och ekologiska förhållanden. Kursen inkluderar studier hur skogsskötsel, drivning, logistik och leveranskedjor integrerar med biomassaproduktion för att utveckla förmågan hos studenter att bedöma klimatfördelarna med olika skogsskötselsystem. Vidare ges möjlighet att tillämpa och utvärdera klimatfördelar med olika skogsskötselsystem samt bedöma deras roll i globala klimatsystem.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M