Skogsförvaltning för biologer

7,5 hp

Det här är en kurs för dig som har en biologisk grundutbildning eller motsvarande och som vill fördjupa dina kunskaper i skogsförvaltning.

I kursen får du ta del av den senaste forskningen kring skogsskötsel när det gäller produktionsskog, naturvårdsinriktat skogsbruk och tätortsnära skog. Du lär dig analysera och värdera uppgifterna i en skogsbruksplan och skoglig statistikdata och får ökade kunskaper i mark- och vattenfrågor. Kursen hjälper dig också att förstå hur den skogstekniska utvecklingen, skogshistoriken och tidigare markanvändning påverkar dagens skogstillstånd och hur det tillsammans med lokalens ståndortsförutsättningar ger möjligheter till olika val av skötselåtgärder. Samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i skoglig marklära, bonitering, skogsskötsel och skogsproduktion, skapas möjligheter att skriva bättre skötselplaner med olika skötselmål. Kursen ger dig också inblick i hur ägarens mål påverkar skogsförvaltningen.

Kursen går på distans på deltid (kvartsfart) över hela höstterminen och ges för första gången ht 2017. Kursen är öppen för sen anmälan fram till 15 augusti.

Du får möjlighet att delta på 2 fysiska träffar. Träffarna består av studiebesök, exkursioner och övningar samt föreläsningar och workshops. Dom ger möjlighet att på plats i skogen både öva på färdigheter och diskutera, analysera och resonera med lärarna och kurskamraterna. Här skapar du verkliga bilder och exempel på kursens innehåll. Sammankomsterna kan ske på olika platser i landet och är vanligen en till två dagar per träff. Höstterminen 2017 är de fysiska träffarna planerade till 22-23 september samt 27-28 oktober. Dessutom ses vi vid ett antal webbmöten för workshops och redovisningar.

Allmän datorkunskap och tillgång till dator med internetanslutning (bredband) krävs. Undervisning sker via en webbaserad lärplattform. Kursen examineras genom grupparbeten, redovisade inlämningsuppgifter och projektarbeten samt skriftlig tentamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken