Responsive header image

Skogsförvaltning för biologer

7,5 hp

Det här är en kurs för dig som har en biologisk grundutbildning eller motsvarande och som vill fördjupa dina kunskaper i skogsförvaltning.

I kursen får du ta del av den senaste forskningen kring skogsskötsel när det gäller produktionsskog, naturvårdsinriktat skogsbruk och tätortsnära skog. Du lär dig analysera och värdera uppgifterna i en skogsbruksplan och skoglig statistikdata och får ökade kunskaper i mark- och vattenfrågor. Kursen hjälper dig också att förstå hur den skogstekniska utvecklingen, skogshistoriken och tidigare markanvändning påverkar dagens skogstillstånd och hur det tillsammans med lokalens ståndortsförutsättningar ger möjligheter till olika val av skötselåtgärder. Samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i skoglig marklära, bonitering, skogsskötsel och skogsproduktion, skapas möjligheter att skriva bättre skötselplaner med olika skötselmål. Kursen ger dig också inblick i hur ägarens mål påverkar skogsförvaltningen.

Kursen går på distans på deltid (kvartsfart) över hela höstterminen.

I kursen ingår 1 fysiska träff som är obligatorisk. Träffen ger möjlighet att på plats i skogen både öva på färdigheter och diskutera, analysera och resonera med lärarna och kurskamraterna. Här skapar du verkliga bilder och exempel på kursens innehåll. Höstterminen 2020 sker den fysiska träffen 1-3 oktober och är förlagd till olika delar av Småland: Asa, norr om Växjö, Farstorp utanför Vetlanda samt Norra Kvill norr om Vimmerby. Dessutom ses vi vid några webbmöten för muntliga redovisningar av uppgifter.

Allmän datorkunskap och tillgång till dator med internetanslutning (bredband) krävs. Undervisning sker via en webbaserad lärplattform. Kursen examineras genom grupparbeten, redovisade inlämningsuppgifter och projektarbeten samt skriftlig tentamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M