Skogshistoria

7,5 hp

I kursen i Skogshistoria får du lära dig mer om bland annat:

Kunskapen om varför den svenska skogen ser ut som de gör väcker allt större intresse och förundran. Skogslandskapets förändring sedan senaste istiden, för 15 000 år sedan, och människans påverkan på landskapet fram till modern tid utgör innehållet i kursen Skogshistoria. Du studerar dels hur landskapet förändrats under förhistorisk tid innan introduktionen av jordbruk men framför allt hur jordbruk och inte minst industriell produktion påverkat skogarna på den landmassa som är Sverige i dag. Speciell tyngdpunkt läggs på skogslandskapets förändringar efter medeltid till våra dagar där du i fält lär dig se spår och kulturlämningar efter tidigare mänsklig aktivitet. Historiska statsmaktsbeslut och senare tiders politiska beslut är också en del av kursens innehåll. Kursen leder till en förståelse varför skogarna ser ut som dom gör i olika delar av landet. Du ska efter kursen kunna nyttja historiska text- och kartmaterial, såväl fysiska källor som digitala, för att med dessa kunna diskutera och fatta beslut i modernt skogsbruk.

Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk och skogliga programstudenter.

Två stycken 2-dagars träffar samt seminarier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M