Skogsnäringens marknader

7,5 hp

• Skogstillgångar och skogsindustri ur ett globalt och nationellt perspektiv,

• Världsmarknaden för skogsindustriprodukter, handelsmönster och faktorer som påverkar dessa mönster. Häri ingår såväl konjunkturfenomen som olika typer av regleringar. Undervisningen relateras till svensk skogsindustris historiska, nuvarande och framtida position på marknaden.

• Grunderna i marknadsföring.

• Marknadsanalys av en nation vad avser faktorer som styr konsumtion, import och export av träprodukter följd av en övning i att utarbeta en marknadsplan för en vald produkt.

• Företagsbesök vid företag med medvetet val av marknadsposition.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken