Skogsskötsel för flera mål

15 hp

Skogsskötsel för flera mål behandlar skogsskötsel på syntesnivå och riktar sig till dig som vill lära mer om skogens många mål och skogsskötselns möjligheter att gynna dem.
I kursen ingår fyra moduler. Den första modulen behandlar skogens ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av olika skogsskötselstrategier. Den andra modulen behandlar skogsskötselns koppling till dagens och framtidens produkter i den skogsindustriella produktionskedjan. Den tredje modulen behandlar framtidens skogsbruk och ska ge kunskaper i hur klimatförändringar innebär nya förutsättningar för svenskt skogsbruk och hur ny teknik kan integreras i skogsskötseln. Den fjärde modulen är en syntesmodul där anpassade skogsbruksplaner ska framställas. Här finns möjligheter till fördjupning i olika teman.

Kursen ges på distans och distribueras via lärplattformen Canvas. Förutom digitala möten ingår två fysiska träffar med exkursioner och övningar i skogen. Kursen ingår i masterprogrammet Skogsbruk med många mål, som ges i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.