Skogsskötsel: Lövskog och främmande trädslag

15 hp

Lövträden står idag för ca 19% av det svenska virkesförrådet och motsvarande siffra för främmande trädslag, som till största delen representeras av Contortatallen, är 2%. Dessa kategorier representeras av en stor spännvidd av olika trädarter som alla har intressanta produktions- och virkesegenskaper. De har därför en stor potential att generera mer och fler värden för det svenska skogsbruket, både i form av avkastning för skogsägare och förädlingsindustri och i form av kulturella och biologiska värden. Kursen går igenom egenskaper, ståndortskrav, skötselprinciper och potentiella skadegörare för varje trädart. Du lär dig att identifiera de vanligare trädslagen både utifrån blad/barr och knoppar. Virkets egenskaper, användningsområden, avsättning och förädling studeras. Störst vikt läggs på de kommersiellt mest intressanta trädslagen, d.v.s. Ek, Bok, Björk, Contorta, Lärk, Asp och Al, men totalt behandlas ca 45 olika trädslag. Kursen passar både för den självverksamme och nyfikne skogsägaren och för den som vill vidareutveckla en yrkeskompetens inom skogsskötsel för dessa trädslag.

Kursinnehållet är uppdelat på fyra moduler, 1) ädla lövträd, 2) allmänna lövträd, 3) främmande trädslag samt 4) skogliga och kulturella värden knutna till lövträden. Undervisningen varvas med föreläsningar via internet och 3 st fältträffar. För två av träffarna väljer du själv om du vill delta på det nordliga eller det sydliga träffalternativet, eller om du deltar på båda eftersom tidpunkten är olika.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.